Upptagningsplats för båten

Idag finns det reningsanläggningar för att minska utsläpp av giftrester när båtar renspolas. Spola av din båt på en upptagningsplats med reningsanläggning.

När du tar upp din båt på hösten kan det kännas enkelt att spola av den direkt vid upptagsplatsen. Men tänk på att bekämpningsmedelsrester i bottenfärgen följer med spolvattnet och påverkar miljön. Havsbotten utanför upptagningsplatser är ofta mycket förorenade av dessa gifter.

Upptagningsplats med rening

Antalet upptagningsplatser med rening ökar hela tiden. Kontakta Sektor miljö och bygg om du vill veta var dessa platser finns.

Om du bedriver båtupptagning och vill bygga en reningsanläggning, så kan det finnas möjlighet att få bidrag. Kontakta Sektor miljö och bygg för mer information.

Regler för båtupptag

För båtupptagningsplatser så som hamnar och marinor gäller miljöbalken och dess bestämmelser men det saknas tillsynsvägledning från Naturvårdsverket. Policy för miljöanpassat båtupptag är ett stöd för vilka krav som bör ställas på rening vid båtupptagningsplatser.

Bild på upptagning av båt

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.