Köldmedier

Verksamheter som använder köldmedier i kyl, frys- och värmeutrustning måste anmäla detta till Sektor Samhällsutveckling, miljöenheten. När du har anmält din anläggning ska läckagekontroller göras av ackrediterat företag.

Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar med köldmedier.

Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och till växthuseffekten. För att klara dessa miljöhot har Europeiska unionen EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan eller att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Kontroll och ansvar

Du ansvarar för att en personcertifierad kyl- och frysmontör gör läcksökning av din anläggning med jämna mellanrum. Du måste också informera Sektor miljö och bygg om du säljer eller övertar en anläggning. Blanketter för årlig kontroll och anmälan om nyinstallation eller konvertering av aggregat får du av det ackrediterade företaget som du anlitar.

Köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Om den totala köldmediemängden är mer än 14 ton CO2e ska du varje år skriva under den kontrollrapport som du fått av ditt certifierade kylföretag.

Kontrollrapporten ska skickas till Sektor miljö och bygg senast den 31 mars.

Vad händer om du inte följer gällande förordningar?

Sektor miljö och bygg har i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Beloppet går till staten.