Kommunal mark

Kommunen äger både jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden.

Vi arrenderar ut en del av vår mark för sjöbodar och bryggor. En del av marken används för att förbereda för nya småhustomter och industrimark.

Skog och mark rensas

Vi gallrar och rensar i skog och mark som vi äger. Material som ris, massaved och timmer tas tillvara på ett miljövänligt sätt. Riset torkar i 6 månader och forslas sedan till återvinningsanläggning Månsemyr för att bli till flis. Materialet eldas sedan i fjärrvärmeverk. Den del av skogen som blir timmer säljs.

Bild på sjöbodar på kommunal mark i Ellös

Sjöbodar på kommunal mark i Ellös

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.