Logotyp

Kommunal mark

Kommunen äger både jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden.

Vi arrenderar ut en del av vår mark för sjöbodar och bryggor. En del av marken används för att förbereda för nya småhustomter och industrimark.

Skog och mark rensas

Vi gallrar och rensar i skog och mark som vi äger. Material som ris, massaved och timmer tas tillvara på ett miljövänligt sätt. Riset torkar i 6 månader och forslas sedan till återvinningsanläggning Månsemyr för att bli till flis. Materialet eldas sedan i fjärrvärmeverk. Den del av skogen som blir timmer säljs.

Bild på sjöbodar på kommunal mark i Ellös

Sjöbodar på kommunal mark i Ellös