Logotyp

Arrendera eller köpa kommunal mark

Du kan ansöka om att köpa eller arrendera kommunal mark.

Den här ansökan gäller för mark som inte är avstyckade bostadstomter eller industritomter.

Mäklare

Avstyckade tomter säljs via mäklare.