Lediga tomter

Kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter säljs av mäklare. Vi förbereder tomter till försäljning.

Vi har i dagsläget inga bostadstomter kvar att sälja. Vi planerar för nya tomter i Henån och Svanesund.

Svanesund

I Svanesund finns mataffär, bibliotek, restauranger, bank och frisersalong. I Svanesund finns två kommunala förskolor och Ängås f-9 skola. Från Svanesund går vägfärja till Kolhättan på fastlandet.

Västra Änghagen, Svanesund

Planprogram för Västra Änghagen antogs 2017, med 180 bostäder, varav 30 villatomter och områden för flerbostadshus. Detaljplanering avvaktar övrig samhällsutveckling.

Svanesunds centrum

Arbetet med planprogram för Svanesunds centrum godkändes 2021. Inom programområdet planeras cirka 250-300 bostäder. Markanvisningar till byggföretag för utbyggnad av bostäder kommer att ske i etapper i de olika delområdena efter detaljplanerna vunnit laga kraft. De sista markanvisningarna kommer kunna genomföras först efter att en bro till fastlandet är uppförd.

Flygbild över Svanesund tagen av fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Flygbild över Svanesund, fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Henån

Henån är kommunens centralort. Vid Henåns torg ligger Kulturhuset Kajutan. Det finns två kommunala förskolor och en kommunal f-9 skola samt en privat Montessoriskola. Det finns mataffärer, post, apotek och vårdcentral.

Dalby

Dalby ligger väster om samhället vid badplatsen. Där planeras för 200-250 bostäder i form av både enbostadshus, parhus eller radhus samt flerbostadshus. Planprogrammet för Dalby godkändes under 2021, därefter följer markanvisningar till byggföretag och detaljplanering. Utbyggnad av bostäder startar från 2025.

Henåns centrum

Arbetet med planprogram för Henåns centrum godkändes 2021. Inom planområdet planeras för cirka 80 bostäder. Markanvisning till byggföretag kommer ske efter antagen detaljplan. Utbyggnader av bostäder beräknas kunna påbörjas från 2025.

Flygbild över Dalby, Henån tagen av fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Flygbild över Dalby, Henån. Fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.