Markanvisningstävling Svanesund centrum, norra

Orust kommun bjuder in till intresseanmälan för markanvisning för att skapa attraktiva bostäder inom detaljplanen Svanesund centrum, norra. Detaljplanen är antagen med flexibel byggrätt, delvis utbyggd infrastruktur samt ett fast markpris.

Flygfoto som visar område för markanvisning i Svanesund centrum, norraFörstora bilden

Flygfoto över området.

Snabba fakta om markanvisningen

  • Fastighetsbeteckning: del av Svanesund 2:2.
  • Total markyta markanvisningsområde: cirka 1,6 hektar.
  • Användning: huvudsakligen bostäder. Verksamheter, kontor och samlingslokal i delområde B.
  • Total byggrätt bruttoarea (BTA): cirka 16 000 m2.
  • Upplåtelseform bostäder: fri upplåtelseform.

Om Svanesund centrum, norra

Det aktuella området ligger i Svanesunds norra centrum.

Svanesund är Orust näst största tätort och ligger vid sundet mellan östra sidan av ön och Bohusläns fastland. Härifrån kan man lätt ta sig till Stenungsund eller Göteborg med hjälp av bilfärja. Svanesunds geografiska läge med närhet till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhälle för bostadsutbyggnad. Svanesund centrum, norra är ett område under pågående utveckling och byggnation ett flertal år framöver. Markanvisningen är uppdelad i 5 olika delområden.

Karta med delområden för markanvisning Svanesund centrum, norraFörstora bilden

Karta över delområden och etappindelning över utbyggnad av infrastruktur.

Detaljplan för området vann laga kraft 8 december 2022 och möjliggör cirka 115 nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Infrastruktur inom planområdet planeras att vara utbyggt inom etapp 1 i slutet av 2023 och etapp 2 planeras vara utbyggt i början av 2026.

Markanvisningsprocess

Markanvisningsprocessen utförs i två steg. I steg 1 ges samtliga aktörer möjlighet att lämna in en intresseanmälan med en övergripande projektidé. Utifrån inkomna intresseanmälningar väljs två till tre aktörer ut som ges möjlighet att tävla i steg 2. I detta steg omsätts den övergripande projektidén till ett konkret och gestaltat förslag som poängsätts utifrån de förutsättningar som presenteras i inbjudan. Det förslag som erhåller högst totalpoäng presenteras för kommunstyrelsen, med förslag till beslut att tilldela marken till den vinnande aktören.

Tidplan

  • Intresseanmälan stänger den 30 juni 2023, klockan 23:59.
  • Steg 2 av processen inleds under augusti månad 2023.
  • Formell tilldelning av marken i kommunstyrelsen väntas ske i juni Q1 2024.

Frågor och svar

Frågor om inbjudan ställs till markanvisning@orust.se och kan ställas fram till 28 juni 2023, klockan 23:59.

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras tillsammans med svar här på kommunens webbplats.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.