Tilldelade markanvisningar

Efter att ett markområde varit ute för markanvisning och anbud kommit in, så tilldelas en entreprenör markområdet. Tilldelning kan också ske via så kallad direktanvisning. Här nedan redovisas redan tilldelade markanvisningar.

Henån

Henån är det största samhället i kommunen med drygt 2 400 invånare (2020). Henån är kommunens centralort och ligger på norra Orust.

Dalby

Markanvisningen tilldelades Studor AB för byggnation av cirka 120-130 bostäder i form av både friliggande småhus, parhus och flerbostadshus med upplåtelseformen bostadsrätt. Området kommer att byggas ut i etapper.

Status

Detaljplanearbete pågår och byggnation planeras att börja 2026.

Området

I kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2016 har Henån identifierats som en av de viktigaste platserna för bostadsutveckling. Dalby ligger strax väster om Henån och utgör en naturlig utvidgning av samhället. Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad och båtliv.

Illustrationsbild Ängsbergets fot - Studor ABFörstora bilden

Illustrationsbild Ängsbergets fot - Studor AB.

Illustrationsbild Rosekasen - Studor AB.

Illustrationsbild Rosekasen - Studor AB.

Åvägen

Direktanvisning till Stiftelsen Orustbostäder för byggnation av flerbostadshus.

Status

Detaljplanearbete pågår och byggnation planeras att börja 2026.

Området

Området ligger i centrala Henån. Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige konstaterar att Henån är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i kommunen för nya bostäder. Ett högprioriterat mål för bostadsbyggande som förs fram i programmet är att minst 500 nya bostäder ska byggas på 10 års sikt. Målsättningen är att hälften av bostäderna ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. Planförslaget är gjort utifrån målen i Program för bostadsförsörjning.

Flygbild över Åvägen

Flygbild över Åvägen.

Illustrationsbild över Åvägen

Illustrationsbild över Åvägen.

Trygghetsboende

Vi har ett samarbete med Kooperativa hyresrättsföreningen BOrust för byggnation av ett trygghetsboende med cirka 46 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt. Trygghetsboendet är till för dig som fyllt 65 år. Bostäderna kommer att vara funktionellt utformade och ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Status

Detaljplanearbete pågår och byggnation planeras att börja 2025.

Området

Området ligger i centrala Henån. Bostadsförsörjnings-programmet som antogs av kommunfullmäktige konstaterar att Henån är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i kommunen för nya bostäder. Ett högprioriterat mål för bostadsbyggande som förs fram i programmet är att minst 500 nya bostäder ska byggas på 10 års sikt. Målsättningen är att hälften av bostäderna ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. Planförslaget är gjort utifrån målen i Program för bostadsförsörjning.

Illustrationsbild Trygghetsboende - Riksbyggen - BOrust

Illustrationsbild Trygghetsboende - Riksbyggen - BOrust.

Tussilagon

Markanvisning tilldelades "Etapp1 lokaler i Wallhamn AB" för byggnation av flerbostadshus.

Status

Området är utbyggt.

Området

Området ligger i centrala Henån. Bostadsförsörjnings-programmet som antogs av kommunfullmäktige konstaterar att Henån är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i kommunen för nya bostäder. Ett högprioriterat mål för bostadsbyggande som förs fram i programmet är att minst 500 nya bostäder ska byggas på 10 års sikt. Målsättningen är att hälften av bostäderna ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. Planförslaget är gjort utifrån målen i Program för bostadsförsörjning.

Flygbild - Tussilagon - GofabFörstora bilden

Flygbild - Tussilagon - Gofab.

Ellös

Ellös ligger vid Ellösefjorden på Orusts västra sida och har sina rötter i ett fiskeläge från 1600-talet.

Huseby

Direktanvisning för Husebybergens Egnahemsförening år 2023 för att bygga cirka 17 mindre friliggande småhus med varierande storlek, från så kallade "tiny houses" på 20-30 kvadratmeter upp till 90 kvadratmeters bostadsyta. Föreningens medlemmar kommer att ha möjlighet att köpa marken eller få tomträtt. Utbyggnaden av området kommer att ske successivt.

Status

För närvarande pågår planering av projektet och byggnation är planerad att börja hösten 2024.

Området

Området ligger på Husebyberget, cirka 1,5 kilometer söder om Ellös centrum. I Ellös finns förskola, F-6 skola, vårdcentral och olika kommersiella tjänster inklusive livsmedelsbutik, bank, restauranger samt hotell- och konferensanläggningar. Området har också bra kollektivtrafikförbindelser som möjliggör resor till huvudorten Henån med vidare anslutning till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Egnahem i Husebybergen, Ellös - Egnahemsfabriken Tjörn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationsbild Husebybergens Egnahemsförening

Illustrationsbild Husebybergens Egnahemsförening.

Huseby 1:96

Markanvisningen tilldelades FB Bostads AB för byggnation av 35 bostäder i form av flerbostadshus, rad- och parhus med upplåtelseformen bostadsrätt sant friliggande villor med upplåtelseformen äganderätt. Utbyggnaden av området kommer att ske etappvis.

Status

Planerad byggnation bedöms vara färdigställd 2026-2030.

Området

Området ligger på Husebyberget, cirka 1,5 kilometer söder om Ellös centrum. I Ellös finns förskola, F-6 skola, vårdcentral och olika kommersiella tjänster inklusive livsmedelsbutik, bank, restauranger samt hotell- och konferensanläggningar. Området har också bra kollektivtrafikförbindelser som möjliggör resor till huvudorten Henån med vidare anslutning till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg.

Illustrationsbild Huseby 1:96 - FB Bostads AB

Illustrationsbild Huseby 1:96 - FB Bostads AB.

Tuvesvik

Tuvesvik ligger på västra Orust och är ett område som ligger cirka 6 kilometer sydväst om Ellös vid ett färjeläge med bra förbindelser till Gullholmen/ Härmanö och Käringön.

Lavön

Markanvisningen tilldelades Tuvesvik Exploaterings AB år 2017 för byggnation av 24 stycken bostadsrättslägenheter fördelat på åtta byggnadskroppar.

Status

Området är utbyggt.

Området

Området ligger cirka 6 kilometer sydväst om Ellös, nära färjeläget Tuvesvik med bra förbindelser till Gullholmen/ Härmanö och Käringön. Kommunen strävar efter att utveckla Tuvesvik som en viktig transportnod längs kusten och vill främja befintliga och nya företag, särskilt inom gröna, blå och marina sektorer samt hållbara besöksnäringar med året-runt-verksamheter.

Illustration Lavön - Tuvesvik Exploaterings ABFörstora bilden

Illustration Lavön - Tuvesvik Exploaterings AB.

Lavön

Markanvisningen tilldelades TB-Gruppen AB för byggnation av ett hotell. Byggnaden är utformad för att rymma ett 80-tal hotellrum, restaurang, konferenslokaler och spa.

Status

Detaljplanearbete pågår och byggnationen planeras att börja 2026.

Området

Området ligger cirka 6 kilometer sydväst om Ellös, nära färjeläget Tuvesvik med bra förbindelser till Gullholmen/ Härmanö och Käringön. Kommunen vill utveckla platsen med hotellbebyggelse, som ska utformas med stor hänsyn till lokal byggnadstradition. Målet är att skapa ett attraktivt och tydligt landmärke som stärker platsens identitet.

Illustrationsbild Lavön - TB-Gruppen ABFörstora bilden

Illustrationsbild Lavön - TB-Gruppen AB.

Lavön

Markanvisningen tilldelades Västsvenska Skaldjur AB år 2016 för utveckling av industri- och fiskeverksamhet samt restaurangverksamhet.

Status

Preliminär byggstart 2024-2025.

Området

Området ligger cirka 6 kilometer sydväst om Ellös, nära färjeläget Tuvesvik med bra förbindelser till Gullholmen/ Härmanö och Käringön. Kommunen strävar efter att utveckla Tuvesvik som en viktig transportnod längs kusten och vill främja befintliga och nya företag, särskilt inom gröna, blå och marina sektorer samt hållbara besöksnäringar med året-runt-verksamheter.

Illustrationsbild Lavön - Västsvenska Skaldjur AB

Illustrationsbild Lavön - Västsvenska Skaldjur AB.

Stocken

Stocken är ett kustsamhälle på västra sidan av Orust. Samhället ligger cirka 8 kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om Mollösund.

Tofta

Markanvisningen tilldelades Ekeblads Bostad AB för byggnation av 16 bostäder i form av åtta radhus och åtta parhus med upplåtelseformen bostadsrätt.

Status

Detaljplanearbete pågår, preliminär byggstart 2026.

Området

Området ligger i kustsamhället Stocken på västra sidan av Orust, cirka åtta kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om Mollösund. I Stocken bor drygt 100 personer året om. Det är ett litet kustsamhälle med välbevarad äldre bebyggelse i västra delen och ett mindre fiskeläge på närliggande Råön. Den geografiska positionen gör att området är nära havet, och bara cirka 600 meter från området finns en båthamn. Stocken är ett populärt besöksmål och orten är utpekad som värdefull kulturmiljö av kommunen.

Illustrationsbild Tofta - Ekeblad Bostad AB

Illustrationsbild Tofta - Ekeblad Bostad AB.

Svanesund

Svanesund är den näst största tätorten på Orust och ligger i sydöstra delen av kommunen vid sundet mellan Orust och Bohusläns fastland.

Triangeln

Markanvisningen tilldelades Stiftelsen Orustbostäder för byggnation av flerbostadshus samt radhus.

Status

Byggnation planerad att börja 2024-2025.

Området

Området ligger i centrala Svanesund. Härifrån är det enkelt att ta sig till Stenungsund eller Göteborg med bilfärja. Svanesunds geografiska läge, i närheten av Stenungsund, gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhälle för bostadsutveckling.

För närvarande genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för att förbättra förbindelserna mellan Orust och fastlandet. Ett möjligt alternativ är att ersätta den nuvarande färjan vid Svanesund med en bro och anslutande vägar, men även andra möjligheter kommer att undersökas.

Illustrationsbild

Illustrationsbild.

Backen

Markanvisningen tilldelades Stiftelsen Orustbostäder för byggnation av flerbostadshus.

Status

Byggnation är planerad att börja 2025-2026.

Området

Området ligger i centrala Svanesund. Härifrån är det enkelt att ta sig till Stenungsund eller Göteborg med bilfärja. Svanesunds geografiska läge, i närheten av Stenungsund, gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhälle för bostadsutveckling.

För närvarande genomför Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för att förbättra förbindelserna mellan Orust och fastlandet. Ett möjligt alternativ är att ersätta den nuvarande färjan vid Svanesund med en bro och anslutande vägar, men även andra möjligheter kommer att undersökas.

Ortofoto över markanvisningsområde Backen - SvanesundFörstora bilden

Flygfoto över markanvisningsområde Backen - Svanesund.