Logotyp

Överlåtelse av arrende

När du vill överlåta arrende för mark som ägs av oss krävs vårt skriftliga godkännande.

En rad sjöbodar.

När krävs det?

Det kan vara vid arvskifte, köp eller annat tillfälle.