Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten utanför din egen tomt. Allemansrätten är vårt kulturarv och en nationalsymbol för många.

Bild på personer som vandrar vid domarringarna vid Hoga

Domarringar vid Hoga.

Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i vår grundlag. Där står det att "alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten"

Till skillnad från nästan alla andra länder i världen kan Sverige erbjuda något så unikt som att alla har rätt att vistas i skog och mark. Det är en enorm frihet och en fantastisk rättighet! Men denna fri- och rättighet innebär också en del skyldigheter, ansvar och sunt förnuft.

Naturvårdsverket har sammanfattat allemansrätten i orden: Inte störa - inte förstöra.

Dina rättigheter och skyldigheter

Osäkerheten om vad allemansrätten innebär är ofta stor. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad allemansrätten ger dig för rättigheter och skyldigheter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.