Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet

I sjön Grindsbyvattnet bedriver kommunen tillsammans med Länsstyrelsen ett försök att bekämpa den invasiva vattenväxten sjögull.

Sjögull är en flytbladsväxt som inte förekommer naturligt i Sverige men har spridit sig från trädgårdsdammar och parker. Den utgör ett hot mot våra inhemska arter. Växten är problematisk då den lätt sprider sig mellan sjöar och försvårar ett aktivt friluftsliv genom att bilda täta mattor av sina flytande blad.

Vad vi gör

Att skugga ut bestånd av sjögull med markduk som spänns upp på flytande ramar (Tingsryd-metoden) har visat sig vara det mest effektiva sätt att att bekämpa växten. Vi hoppas kunna minska sjögullets utbredning och risken för spridning till andra sjöar med denna metod. Arbetet påbörjades sommaren 2020 vid Ålgård i den norra delen av sjön.

Resultat hittills

Arbetet i Ålgård lyckades bra och under 2021-2023 har bekämpningen av sjögullet flyttats till den centrala delen av Grindsbyvattnet (Mjösund). Det finns även mindre bestånd spridda i den norra delen av sjön (Andenäs) som också bekämpas.

I södra delen av sjön finns också stora bestånd av sjögull. För att helt bli av med växten ur sjön behövs kontinuerlig bekämpning över lång tid.

Nytt projekt från 2024-2028

2020-2023 pågick arbetet som LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen). Under 2024-2028 kommer arbetet i stället vara ett LOVA-projekt (Lokala Vattenvårdsprojekt). Vi har ett tätt samarbete med Länsstyrelsen och testar olika bekämpningsmetoder utöver Tingsrys-metoden.


Sjögull i Mjösund september 2020

Sjögull i Mjösund september 2020.

Sjögull i Mjösund september 2023

Sjögull i Mjösund september 2023

Tingsryd-modellen

Bekämpningen sker främst med Tingsryd-modellen vilket innebär att man täcker sjögullet med flytande ramar och duk. Detta skuggar växten och om bekämpningen är effektiv dör den efter en säsong.

Flytande orange dukar ligger i vattnet i sjön.

Utöver ramarna testar vi även flytande dukar i sjön. På bilden syns både dukar och ramar som täcker ett mindre bestånd av sjögull i Andenäs.

Närbild på tätt bestånd av flytbladsväxten sjögull gröna blad med gula blommor

Sjögullen växer tätt med sina flytblad och blommar med gula blommor på sensommaren.

LOVA logga