Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet

I sjön Grindsbyvattnet bedriver kommunen tillsammans med Länsstyrelsen ett försök att bekämpa den invasiva vattenväxten sjögull.

Sjögull är en flytbladsväxt som inte förekommer naturligt i Sverige men har spridit sig från trädgårdsdammar och utgör ett hot mot våra inhemska arter. Växten är problematisk då den lätt sprider sig mellan sjöar och försvårar ett aktivt friluftsliv genom att bilda täta mattor av sina flytande blad.

Att skugga ut bestånd av sjögull med markduk som spänns upp på flytande ramar har visat sig vara det mest effektiva sätt att att bekämpa växten. Vi hoppas kunna minska sjögullets utbredning och risken för spridning till andra sjöar med denna metod. Arbetet påbörjades sommaren 2020 vid Ålgård i den norra delen av sjön.

Arbetet i Ålgård lyckades bra och under 2021-2023 arbetar vi med att bekämpa sjögullet den centrala delen av Grindsbyvattnet. Ambitionen är inte att helt bli av med sjögullet utan det handlar främst om att testa metoden och begränsa den mest akuta spridningsrisken. Att bli av med växten helt ur sjön kräver ett mycket långsiktigt arbete vilket vi inte kan garantera att det finns resurser till.

Projektet är ett LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) och vi får hjälp av Länsstyrelsen med material, personal och metodutveckling.

Två bilder på sjögullsbeståndet i Mjösund.

Här kan man se beståndet av sjögull i Mjösund 2020 (nedre bilden) och 2023 (övre bilden). En öppning av beståndet har skapats tack vare bekämpningen.

Flytande orange dukar ligger i vattnet i sjön.

Utöver ramarna testar vi även flytande dukar i sjön under 2023. På bilden syns både dukar och ramar som täcker ett mindre bestånd av sjögull i Andenäs.

Närbild på tätt bestånd av flytbladsväxten sjögull gröna blad med gula blommor

Sjögullen växer tätt med sina flytblad och blommar med gula blommor på sensommaren.

LONA logotype

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.