Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet

I sjön Grindsbyvattnet bedriver kommunen tillsammans med Länsstyrelsen ett försök att bekämpa den invasiva vattenväxten sjögull.

Sjögull är en flytbladsväxt som inte förekommer naturligt i Sverige men har spridit sig från trädgårdsdammar och utgör ett hot mot våra inhemska arter. Växten är problematisk då den lätt sprider sig mellan sjöar och försvårar ett aktivt friluftsliv då den bildar täta mattor av sina flytande blad.

Genom att skugga ut bestånd av sjögull med markduk som spänns upp på flytande ramar hoppas vi minska sjögullets utbredning och risken för spridning till andra sjöar. Arbetet påbörjades sommaren 2020 vid Ålgård i den norra delen av sjön.

Arbetet i Ålgård lyckades bra och under 2021-2023 arbetar vi med att bekämpa sjögullet den centrala delen av Grindsbyvattnet. Ambitionen är inte att helt bli av med sjögullet utan det handlar främst om att testa metoden och begränsa den mest akuta spridningsrisken.

Projektet är ett LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen) och vi får hjälp av Länsstyrelsen med material, personal och metodutveckling.

Flygbild över sjö med mycket gröna växter och ramar som ligger i långa rader.

Ramarna ligger i Mjösund och skapar en öppning i sjögullbeståndet, sommaren 2022.

Närbild på tätt bestånd av flytbladsväxten sjögull gröna blad med gula blommor

Sjögullen växer tätt med sina flytblad och blommar med gula blommor på sensommaren.

LONA logotype

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.