Strandpaddor på Käringön

På Käringön fanns förr en stor population av strandpadda (även kallad stinkpadda). Antalet paddor har minskat kraftigt och vid inventering 2021 kunde endast ett fåtal exemplar hittas.

Liten grön grå padda i grönt gräs

Strandpadda.

Kommunen bedriver sedan 2019 ett projekt där vi tillsammans med Länsstyrelsen och Käringöns samfällighetsförening försöker hjälpa strandpaddorna att bli fler. Under 2021 inventerades beståndet på ön, endast ett fåtal strandpaddor kunde hittas. Dammar och småvatten har sedan restaurerats genom röjning av vegetation och bränning av ljung för att öka mängden solljus som kan nå de små dammarna.

Under 2022 har även ägg hämtats från Måseskär för att tillföra fler individer till Käringön. Arbetet kommer fortsätta under 2023 och 2024 med flytt av ägg och bränning av ljung. Förhoppningen är att det åter igen ska finnas en livskraftig population av strandpaddor på Käringön.

Strandpadda är en av Orust kommuns ansvarsarter. Arten är hotad och omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter.

Mindre damm med nakna klippor vid villor på Käringön

Restaurerat lekvatten vid dammen Lille Väla på Käringön. Strandpaddan trivs i öppna grunda vattenmiljöer med mycket solljus.

LONA logotype