Logotyp

Ledningsförnyelse i Ellös

Vårt arbete med ledningsförnyelse i Ellös samhälle går vidare med nya delprojekt. Arbetet på Rosenlundsvägen kommer att påbörjas vecka 9 och pågå fram till vecka 21.

Område som berörs av ledningsförnyelse.

Detta arbete görs för att höja kvaliteten på dricksvattnet och för att minska risken för driftstörningar och missfärgningar i dricksvattnet.

Gjutjärnsledningarna har legat sedan 1950-talet och har nått sin livslängd och är en föråldrad konstruktion.

Vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet kan medföra.
Vi är övertygade om att det kommer att vara värt det i förlängningen.

Var ska vi göra ledningsförnyelse?

Denna gång är det resterande delen av Rosenlundsvägen som ska göras.

Kommer det att finnas vatten?

Tillfälligt vatten kommer att dras till alla fastigheter under arbetets gång. En del kortare avbrott i vattentillförseln kan förekomma vid omläggningen.

Påverkas trafiken?

En del påverkan på trafiken kommer att förekomma eftersom vi vid en del ställen kommer att behöva stänga av ett av körfälten.

Hur ska vi göra det?

Metoden vi kommer att använda kallas relining. Man lägger i princip en ny ledning inuti de gamla vattenledningarna av gjutjärn.

Arbetet går till så att man först rengör de gamla gjutjärnsledningarna invändigt och för sedan in ett nytt rör av plast in i den gamla ledningen.
Efter det provtrycks hela systemet och återställs när vattnet har godkänd kvalitet.

Utförare

Utförare är Pollex och LERAB.