Sjöledning mellan Tuvesvik och Ellös

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Ungefärlig sträckning för ledning mellan Tuvesvik och Ellös

Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Vi har påbörjat projekteringen av en sjöledning mellan avloppsreningsverken i Tuvesvik och Ellös.

Projekt

Projekteringen beräknas pågå till 2023.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Upphandling av entreprenör sker i början av år 2024.

Byggstart planeras till mitten av 2024.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.