Svanesunds nya förskola

Nu är förprojekteringen av den nya förskolan avslutad och upphandling av entreprenad kommer att ske till sommaren 2023. Förskolan kommer att rymma 120 barn, fördelat på 6 avdelningar.

Ritad illustration visande fasader på Svanesunds nya förskolaFörstora bilden

Illustration Svanesunds nya förskola.

Förskolan kommer att byggas inom det nya planområdet Svanesund centrum, norra. Området kallas av boende i trakten för "Runes ängar" eller "Rune i Alemyrens" efter den tidigare ägaren som sålde gården till Orust kommun. Planerad byggstart för förskolan är hösten 2023. Utöver förskolan möjliggör planen cirka 115 nya bostäder som planeras att byggas 2024-2028.

För att kunna bygga förskolan måste en ny gata från Färjevägen fram till förskolan anläggas. Därför pågår nu markarbeten för vägar, vatten och avlopp. Vägen planeras vara utbyggd i juni 2023.

Flygbild över Svanesund med lägesmarkering för Svanesunds nya förskolaFörstora bilden

Lägesmarkering för Svanesunds nya förskola.

Flygbild över Svanesund med tomt för Svanesunds nya förskola markeradFörstora bilden

Tomt för Svanesunds nya förskola.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.