VA-länk Öst Väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer vara endast ett reningsverk kvar på Orust - Ellös avloppsreningsverk.

Vi har påbörjat projekteringen av en ledning mellan Varekil och Ellös.

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk kvar på Orust - Ellös avloppsreningsverk. Vi har påbörjat projekteringen av ledningarna mellan Varekil och Ellös.

Byggstart 2023

Vi har påbörjat projekteringen under 2022 och resterande projektering beräknas pågå fram till slutet av 2024.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Kontakt med fastighetsägarna pågår löpande under hela projekteringstiden.

Projektsamordnare är Robert Brodin
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Projektledare är Frida Norrman, MEXL
Kontakt: frida.norrman@mexl.se

Etappindelning

Hela sträckan är indelad i sex etapper.

Under varje etapp hittar du som fastighetsägare information om just din fastighet och vad som händer runt och på den.

All framtida information för just din fastighets hittar du enbart under den etapp där din fastighet ingår.

Under respektive etapp kommer vi att informera om vad som händer innan och under tiden vi bygger ledningarna.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.