Etapp 1

Här hittar du information om vad som händer inom etapp 1.

Karta visande sträckningen etapp 1, VA-länk Öst VästFörstora bilden

Etapp 1, VA-länk Öst Väst.

Allmän information

Geotekniska undersökningar är klara.

Länsstyrelsen vill att vi gör en arkeologisk undersökning på hela sträckan och utgrävning av delar av sträckan, som kommer att göras under hösten 2023.

Optivia, vår entreprenör, kommer att påbörja arbetet vid Huseby och gå vidare mot infarten till Månsemyr, där arbetet avslutas.

Byggstart

Upphandlad entreprenör är Optivia.

Bygget har startat i augusti 2023.

Slutdatum

Slutdatum är beräknad till december 2023.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.