Etapp 5

Här hittar du information om vad som händer inom etapp 5.

Karta visande sträckningen etapp 5, VA-länk Öst VästFörstora bilden

Etapp 5, VA-länk Öst Väst.

Allmän information

Länsstyrelsen vill att vi gör en arkeologisk undersökning av sträckan.

Företaget som fått uppdraget heter Arkeologerna och kommer att göra en inventering till fots längs sträckan, med start 17 april 2023.

Geotekniska undersökningar börjar bli klara.

Lantmäteriet kommer skriftligen att kalla er som fastighetsägare till sammanträde för ledningsrätten.

Projektering

Projekteringen för sträckan beräknas påbörjas i slutet av 2023.

Byggstart

Upphandling av entreprenör beräknas påbörjas våren 2025.

Byggstarten beräknas till slutet av 2025.

Slutdatum

Slutdatum är beräknad till sommaren 2026.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.