Etapp Huseby-Slätthult

Vi har startat upp etappen Huseby-Slätthult som också ingår i VA-länk Väst.

Föreslaget ledningsstråk, etapp Huseby-Slätthult

Föreslaget ledningsstråk, etapp Huseby-Slätthult.

 

Projekteringen för denna etapp är påbörjad och den beräknas vara färdig under våren 2023. Etappen är cirka 2 200 meter lång.

I projekteringen för ledningen ingår flera saker som måste undersökas, till exempel geoteknik. Naturinventering är en annan sak som måste göras.

Byggstart 2023

Våren 2023 kommer upphandling av entreprenör att påbörjas och vi beräknar byggstarten till hösten 2023.

Hela etappen beräknas vara klar under 2024.

Projektledare är Fredrik Kilpi
Kontakt: fredrik.kilpi@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.