Etapp Pumpstationer

Upphandling av arbetet för avloppspumpstationerna, som ska finnas utmed VA-länk Väst, är klar.

Översiktskarta visande läge för fem avloppspumpstationerFörstora bilden

Översiktskarta, placering av avloppspumpstationer

Preliminära tider

Upphandling av de fem avloppspumpstationerna är klar och tilldelad Optivia.

Installation beräknas utföras under 2024.

Projektledare är Fredrik Kilpi
Kontakt: fredrik.kilpi@orust.se

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.