Logotyp

Etapp Pumpstationer

Det förberedande arbetet för de fem avloppspumpstationerna, som ska finnas utmed VA-länk Väst, har påbörjats.

Översiktskarta visande läge för fem avloppspumpstationerFörstora bilden

Översiktskarta, placering av avloppspumpstationer

Preliminära tider

Upphandling av de fem avloppspumpstationerna sker under höst/vinter 2023.

Installation beräknas utföras under 2024.

Projektledare är Fredrik Kilpi
Kontakt: fredrik.kilpi@orust.se