Skogslyckan/Hals, Svanesund

Utbyggnaden inom VA-verksamhetsområdet är precis påbörjad och arbetet med ledningsrätt pågår.

Just nu är vi i projekteringsstadiet, vilket innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Planerad byggstart

Byggstarten är planerad till hösten 2023.

Undersökningar

En naturvärdesinventering kommer att göras av företaget "Svensk Naturförvaltning" med start i april 2023. De kommer bland annat att registrera groddjur och invasiva växter, både på dagtid och minst ett besök nattetid. Inventeringarna kommer att göras enligt foto nedan:

Ortofoto med områden för ledningsrätt avgränsad med ljusblå linje och inventeringsområden avgränsade med gul linje

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.