Logotyp

Väg och VA, Huseby 1:102, Ellös

Vi bygger väg och kommunalt vatten och avlopp i Husebybergen för ett nytt bostadsområde.

Fastigheten Huseby 1:102, EllösFörstora bilden

Fastigheten Huseby 1:102.

Allmän information

Marken markanvisades till Husebybergens Egnahemsförening år 2023 för att bygga cirka 17 mindre friliggande småhus med varierande storlek, från så kallade "tiny houses" på 20-30 kvadratmeter upp till 90 kvadratmeter.

Tidplan för utbyggnad av väg och VA

Start maj-juni 2024
Färdigställt oktober 2024

Entreprenör

Ottestala Schakt AB

Projektledare Orust kommun

Robert Brodin
E-post: robert.brodin@orust.se