Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Lila blommor i förgrunden, hus utefter ån i Henån.

Pågående detaljplaner

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Kommande planarbete

 • Detaljplan för Hasselvägen
 • Detaljplan för Henån centrum norra
 • Detaljplan för Dalby
 • Detaljplan för Tofta 2:31
 • Detaljplan för Ängås industriområde
 • Detaljplan för Västra Änghagen
 • Detaljplan för Hälleviksstrand samhälle
 • Detaljplan för Edshultshall samhälle
 • Detaljplan för Varekil industriområde, södra
 • Detaljplan för Edshulthall 1:9
 • Detaljplan för Nösund 1:116 m.fl.
 • Detaljplan för Tuvesviks hotell
 • Detaljplan för Tången 3:8
 • Detaljplan för Härmanö 2:99
 • Detaljplan för Hällevik 1:222 m.fl.

Pausade detaljplaner

 • Detaljplan för Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
 • Detaljplan för Gården, del av Mollösund 5:398
 • Detaljplan för Hällevik 1:174
 • Ändring av detaljplan för fastigheten Krossekärr 2:2

Karta med detaljplaner under arbete

Använd kartan nedan för att se relaterad information för pågående detaljplaner.