Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Ett grönt fält. I förgrunden ses vita höga blommor.

Pågående detaljplaner

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Möjligheter att påverka

Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

Kommande planarbete

 • Detaljplan för Hasselvägen
 • Detaljplan för Henån centrum norra
 • Detaljplan för Dalby
 • Detaljplan för Tofta 2:31
 • Detaljplan för Ängås industriområde
 • Detaljplan för Västra Änghagen
 • Detaljplan för Hälleviksstrand samhälle
 • Detaljplan för Edshultshall samhälle
 • Detaljplan för Röra-Lunden 1:58
 • Detaljplan för Varekil industriområde, södra
 • Detaljplan för Tofta 2:165
 • Detaljplan för Barrevik ladan
 • Detaljplan för Edshulthall 1:9
 • Detaljplan för Nösund 1:180

Pausade detaljplaner

 • Detaljplan för Tången 3:4 m.fl., Västra Tångens industriområde
 • Detaljplan för Gården, del av Mollösund 5:398
 • Detaljplan för Hällevik 1:174
 • Detaljplan för Hällevik 1:6
 • Kungsviken 1:25
 • Ändring av detaljplan för fastigheten Krossekärr 2:2

Karta med detaljplaner under arbete

Använd kartan nedan för att se relaterad information för pågående detaljplaner.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.