Gällande detaljplaner

Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och plan- och genomförandebeskrivning.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner. Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Gällande planprogram

I vissa fall tas ett planprogram fram före detaljplan för att beskriva förutsättningar och mål för området.

Planprogrammet skickas ut på samråd, då ha kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

Planprogrammet ligger sedan till grund för efterföljande detaljplaneprocess.

Gällande detaljplaner

Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas. Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.