Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fyra ämneskategorier

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Det övergripande syftet är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Utställning

Planförslaget är på utställning under tiden 18 augusti till och med 21 oktober 2022 och finns utställt i kommunhuset i Henån.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen inlämnas senast den 21 oktober till Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se

Riktade uppdrag från Länsstyrelsen

Kommunerna har tagit fram planförslaget med statligt stöd i form av det så kallade KOMPIS-bidraget. För att få bidraget har kommunerna under arbetet genomfört tre riktade uppdrag, från Länsstyrelsen, gällande metodutveckling för kommunal havsplanering. Resultatet av uppdragen är sammanställda i rapporten "Riktade uppdrag om havsplanering".

Utställningshandlingar

Utställningshandlingarna finns under Relaterad information.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.