Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fyra ämneskategorier

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Det övergripande syftet är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbetet vid kusten och i havet.

Antagande

Den fördjupade översiktsplanen antogs av Orust kommunfullmäktige den 14 december 2023.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.