Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orust kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fyra ämneskategorier

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Det övergripande syftet är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbetet vid kusten och i havet.

Antagande

Orust kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2023 § 123 att anta Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner, enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §. Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2023 § 188 att anta FÖP Hav Tjörn Orust enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §.