Översiktsplan 2040

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, som har varit ute på samråd 13 februari-12 maj 2023. Kommunen kommer nu att bearbeta planförslaget utifrån resultatet i samrådet innan det skickas ut på granskning. Efter granskningen kommer de sista ändringarna göras och kommunen antar därefter den nya översiktsplanen. Antagandet väntas ske i mitten av 2024.

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när beslut ska fattas.

Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna din synpunkter.

Film

Status

Tidig dialog

I det första steget i processen för att ta fram en ny översiktsplan, tidig dialog, hade alla möjlighet att bidra med tankar och idéer om Orust kommun idag och i framtiden. Den tidiga dialogen pågick under hösten 2021. Den har presenterats för våra politiker och ligger till grund för det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan. En sammanställning hittar du nedan under ”Relaterad information”.

Samråd

Samrådet pågick från den 13 februari till den 12 maj 2023. Där hölls öppna samrådsmöten och allmänheten har haft möjlighet att yttra sig. Därefter justeras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Synpunkterna kommer att sammanfattas i en samrådsredogörelse som kommer finnas tillgänglig för allmänheten från och med granskningen.

Handlingar

Översiktsplan samrådshandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan samrådshandling i PDF Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsgranskning Pdf, 561.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Den fortsatta processen

Granskning

Efter samrådet gör vi revideringar i förslaget efter inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning. Det är det sista tillfället som allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på planen.

Antagande

Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.