Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen.

Blå blommor i förgrunden. Därefter ser man en brygga och ett stort hus vid vattnet.

Planen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Planen är en fördjupning av d​en kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009. Den är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov. Planen vann laga kraft 2018-01-18.

Handlingar

Fördjupad översiktsplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilagor Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.