Tama och vilda djur

Du som djurägare är alltid ansvarig för att dina djur mår bra och att det inte stör andra. För frågor som gäller vilda djur hänvisar vi dig till markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta Länsstyrelsen för frågor som rör djur vid och i havet.

Vit och brun -fläckig hund som ligger ner och tittar uppåt med stora, mörka ögon.

När du skaffar dig djur tar du även på dig ansvaret att sköta om dem. Som djurägare är du alltid ansvarig att se till att dina djur inte stör någon. Enligt svensk lag ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Inom område med detaljplan krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt
för pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Djur som missköts

Om du misstänker att djur missköts ska du kontakta länsstyrelsen.

Vi gör inte tillsyn på djur och djurskydd, det ansvaret ligger sedan några år tillbaka på Länsstyrelsen.

Djur som stör

Ibland kan du känna dig störd av djur i din närhet. Det kan vara grannens hundar som skäller eller vilda djur som stör. Om det rör sig om tama djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med ägarna. Ofta är de inte medvetna om att deras husdjur kan störa andra.

Blir du störd eller attackerad av ett djur, till exempel en arg hund, kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

Vilda djur som stör

Vi får inte göra åtgärder som gäller vilda djur som stör. Vi har heller ingen möjlighet att anlita jägare, utan rekommenderar dig att vända dig direkt till markägaren eller jakträttsinnehavaren.

Länsstyrelsens Informationscentral för Västerhavet

Du kan vända dig till Länsstyrelsens Informationscentral för Västerhavet om du ser något ovanligt eller om det har det skett något akut vid havet eller kusten.

Du kanske hittar en död säl eller en skadad tumlare. Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art. Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.