Djur inom detaljplanerat område

Om du bor inom detaljplanerat område krävs tillstånd för att ha vissa typer av djur.

Två svartvita hönor.

Djur som kräver tillstånd

Följande djur kräver tillstånd:

 • Nötkreatur (kor)
 • Häst
 • Get
 • Får
 • Svin (inklusive minigris)
 • Höns
 • Andra pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm

Med sällskapsdjur avses normalt sett djur som man kan tänka sig att ha inomhus.

Ansökan och förutsättningar

 • Ansökan om tillstånd behöver skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan du planerar att skaffa djuren. Du gör det enklast via vår e-tjänst
 • Du behöver ha tänkt igenom hur du ska hantera djuren samt foder, gödsel och material kopplat till djurhållningen för att kunna fylla i ansökan. Djurhållning får inte orsaka olägenheter i form av lukt, ljud eller skadedjur för omkringboende.
 • En timavgift tas ut för prövning av ansökan. Det gäller oavsett om ansökan beviljas eller inte. Timavgiften baseras på gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.