Eget dricksvatten

På Orust får många hushåll sitt dricksvatten från en egen brunn. Underhåll av brunnen och provtagning av vattnet är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg med att du har tillgång till ett säkert dricksvatten.

Vatten hälls upp i ett glas ur en genomskinlig flaska.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och om du har en bra brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Glöm därför inte bort att den behöver tillsyn.

Vanliga problem kan undvikas om brunnen är i bra skick och rätt placerad. Den vanligaste orsaken till problem är att bakterier tar sig in i otäta brunnar via dagvatten. Andra vanliga orsaker för brunnar i vår kommun är förhöjda halter av radon, salt (natrium och klorid), fluorid, järn och mangan.

Vissa av parametrarna kan orsaka hälsoproblem medan andra påverkar ledningsnät och inredning genom missfärgningar eller ovanligt högt slitage på grund av frätning.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar ditt brunnsvatten genom att ta ett vattenprov som du skickar på analys till ett laboratorium.

Hur du anlägger och sköter en brunn

På Livsmedelsverkets webbplats finns mycket bra information för dig som har en egen brunn. Det finns exempelvis vägledning om hur brunnen bör anläggas och skötas, vad du bör tänka på vid analys och hur analysresultaten kan tolkas. Du kan också läsa om vad förhöjda värden av olika ämnen kan bero på och hur det kan påverkar din hälsa eller din vattenanläggnings tekniska livslängd.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.