Eget dricksvatten

Själva brunnen har stor betydelse för dricksvattnets kvalitet. Många problem kan undvikas om brunnen är i bra skick och rätt placerad.

Vatten hälls upp i ett glas ur en genomskinlig flaska.

Om du har en bra brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Glöm därför inte bort att den behöver tillsyn.

Vanliga problem kan undvikas om brunnen är i bra skick och rätt placerad. Den vanligaste orsaken till problemen är mikrobiologisk tillväxt. Andra orsaker kan vara förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid och mangan.

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Om brunnen släpper in vatten från markytan ökar risken för att vattnet ska bli förorenat och försurat.

  • Föroreningar som når brunnen kan orsaka till exempel mag- och tarmsjukdomar.
  • Försurningen gör brunnsvattnet surare och det kan orsaka sönderfrätta vattenledningar.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar ditt brunnsvatten genom att ta ett vattenprov som du skickar på analys till ett laboratorium.

Hur du anlägger och sköter en brunn

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram faktabroschyrer om vad du ska tänka på om du ska anlägga en brunn och hur du ska sköta om din brunn.

Dessa frågor ansvarar Livsmedelsverket för.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.