Gemensamt avlopp

Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en anläggning för att ta hand om fastigheternas avloppsvatten.

Det är fastighetsägarna som är ansvariga för det gemensamma avloppet. Kommunens roll är att fastställa och övervaka villkoren för utsläpp av renat avloppsvatten och hur hela anläggningen drivs.

Tillstånd

Innan gemensamt avlopp anläggs behöver du tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer under Eget avlopp.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.