Logotyp

Vattenprov

En god regel är att regelbundet ta prov på dricksvattnet i din brunn för att säkerställa vattnets kvalitet.

Brygga med en liten stålstege som går ner i vattnet.

Vattenlaboratoriet analyserar kemiska och mikrobiologiska parametrar samt radon.

Tänk på att ett prov alltid är ett stickprov. Vattenkvaliteten kan variera under året beroende på väder och hur väl skyddad brunnen är.

Frågor om vattenkvalitet

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera dina vattenproblem eller andra frågor som berör vattenkvalitet och analyser.

Beställa vattenprov

Du beställer flaskor för dina vattenprover direkt på nätet från ackrediterade vattenlaboratorium, till exempel SGS Analytic eller Eurofins.