Adresser och öppettider

Orust kommuns kontaktcenter är till för dig. Hos kommunvägledarna kan du få hjälp med allmänna frågor, vägledning och enklare rådgivning kring Orust kommuns tjänster.

Kvinnor står framför en disk.

Är ärendet mer komplicerat ser kommunvägledarna till att slussa det vidare till rätt person i verksamheten.

Vårt kontaktcenter är till för alla boende, besökare och företagare på Orust. Välkomna att besöka oss genom att komma till kontaktcentret i Orust kommunhus, ring eller mejla. Kontaktcenter stänger 15:00 dag före helgdag.

Våra kontaktuppgifter

Telefon: 0304-33 40 00.

Mejl: kommun@orust.se.

Besöksadress: Åvägen 6, Henån.

Postadress: Orust kommun, 473 80 Henån.

Allmän handling

Tänk på att det du skickar till oss i regel blir allmän handling. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut innehållet i ditt meddelande på förfrågan från till exempel allmänhet och massmedia, så länge det inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Öppettider kontaktcenter, kommunhuset Henån

 • Måndag 08:00-18:30
 • Tisdag - fredag 08:00-16:30.

Kontaktcenter stänger kl 15.00 dag före helgdag.

Kundtjänst renhållning

Telefon: 0304-33 40 00.

Försörjningsstöd och vuxenärenden, mottagningstelefon

Telefon: 0304-33 43 16.

Telefontid:

 • Måndag till torsdag 10:00-12:00 och 12:30-16:30
 • Fredag 10:00-12:00 och 12:30-15:30.

Familjebehandlarnas rådgivningstelefon

Telefon: 0304-33 41 75.

Rådgivning alkohol, droger, spel och våld i nära relation

Telefontid vardagar 8:30-9:30.

Biståndshandläggare, telefontid

Måndag till fredag, klockan 08:30-09:30.

Byggenheten, telefontider

Vem du ska kontakta beror på vilken fråga du har. Kontakta en:

 • Administratör om du har frågor om hur du ligger till i bygglovskön, vill beställa handlingar ur bygglovsarkivet eller vill ha hjälp med hur du skriver en ansökan.
 • Bygglovshandläggare om du har frågor om bygglovsärenden, förhandsbesked eller vill ha rådgivning inför ansökan.
 • Byggnadsinspektör om du har frågor om anmälningsärenden som attefallshus och eldstäder. Eller frågor om tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.
 • Tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden.

Telefontid administration:

 • Måndag 10:00-12:00
 • Tisdag 10:00-12:00
 • Torsdag 10:00-12:00.

Telefontid bygglovshandläggare:

 • Tisdag 10:00-12:00
 • Torsdag 13:00-15:00.

Telefontid byggnadsinspektör:

 • Måndag 16:00-18:00
 • Onsdag 10:00-12:00.

Efter kontorstid

Efter kontaktcenterns öppettider gäller nedanstående nummer.

Tjänsteman i beredskap TIB

Enbart efter kontorstid telefon: 0304-33 44 66.

Tjänsteman i beredskap tar hand om följande frågor som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

 • Skador på kommunala byggnader och anläggningar.
 • Fara för allmänheten.
 • Miljöärenden.

Vatten och avlopp

Vid fel på kommunal VA-anläggning dagtid ringer du växeln. Kvällar och helger ringer du 031-703 14 05.

Ring 0706- 57 21 31, för beställning av akut slamtömning efter kontorstid och på helgdagar.

Strömavbrott

Vid strömavbrott kontaktar du din elleverantör.

Akuta ärenden som rör räddningstjänst, ambulans och polis

SOS Alarm 112.