Anslagstavla

Protokollens justering och andra tillkännagivanden anslås här. Anslaget är ett besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar.

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras med underskrift av ordföranden och en eller två justeringspersoner för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet här. Anslaget sitter uppe tre veckor.

Vill du ta del av protokoll med justeringspersonernas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kan du kontakta oss på kommunen.

Överklaga beslut

Du som kommunmedlem har rätt att överklaga beslut. Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagens kapitel 13. I laglighetsprövningen prövas om beslutet fattats på formellt rätt sätt.

Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit till Förvaltningsrätten i Göteborg inom tre veckor från den dag anslaget publicerades. Anslag om protokoll sitter uppe tre veckor.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.