Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-01-13

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer

1-6

Avpubliceras

2023-02-04

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades