Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-01-16

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer

1 - 14

Avpubliceras

2023-02-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades