Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-01-16

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Paragrafer

1-6, Personärenden §§ 1002-1006

Avpubliceras

2023-02-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades