Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-01-16

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

1-4

Avpubliceras

2023-02-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades