Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-01-24.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-19

Paragrafer

2-20

Avpubliceras

2023-02-16

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elias Martinsson

Artikeln uppdaterades