Artikeln publicerades

Kommun och politik

Meddelande inför antagande

Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc, Orust kommun

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan 9 februari - 10 mars 2022 samt utställt för granskning under perioden 24 oktober - 7 november 2022.

Nu har både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande sammanställts och finns att läsa på kommunens webbplats, se nedan. Det går också bra att hämta en fysisk kopia i kommunens kundcenter i kommunhuset.

Detaljplanen planeras att antas på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2023.

Har du frågor kring antagandeförfarandet så kan du hör av dig till kommunen.

Artikeln uppdaterades