Artikeln publicerades

Kommun och politik

Kungörelse, lokal trafikföreskrift

Hastighetsbegränsning 40 kilometertimma i tättbebyggt område, Varekil

Orust kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket punkt 15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

Inom område i Varekil tättbebyggt område enligt karta i beslut 1421 2023:4 får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 maj 2023

Beslutsdatum

2023-02-21

Ansvarig för beslut

Linn Bragd

Lokal trafikföreskrift

Beslut 1421 2023:4 Pdf, 993.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Artikeln uppdaterades