Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-02-27

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-02-22

Paragrafer

54 - 78

Avpubliceras

2023-03-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades