Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-03-13

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Paragrafer

12, 26-52

Avpubliceras

2023-04-05

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades