Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-03-14

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-14

Paragrafer

12, Personärenden §§ 1035, 1044, 1049

Avpubliceras

2023-04-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades