Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-15

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2023-04-04

Paragrafer

66-86

Avpubliceras

2023-06-07

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades