Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-05-16

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

Personärende § 1084

Avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades