Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-05

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-08-30

Paragrafer

192 - 210

Avpubliceras

2023-09-27

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades