Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-12

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

Personärenden § 1123

Avpubliceras

2023-10-05

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades