Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Överförmyndarnämnden

Sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-13

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Paragrafer

45 - 59

Avpubliceras

2023-10-06

Förvaringsplats för protokoll

Överförmyndarenheten, Stenungsund

Sekreterare

Zandra Olausson

Artikeln uppdaterades